Trong nhiều năm qua, mặc dù các yếu tố ảnh hưởng đến SEO liên tục thay đổi do nhiều thuật toán thì tên miền vẫn luôn là 1 trong những yếu tố tất yếu trong SEO. Nhưng trên thực tế, tên miền có những ảnh hưởng gì...